1964. gadā Ogres mūzikas skolai tika izveidota filiāle Pētera Stučkas ciematā. Dibinot Stučkas rajonu (un vienlaikus Stučkas pilsētu), mūzikas skola iegūst pastāvīgas skolas statusu un no 1967. gada, kas tiek uzskatīts par skolas dibināšanas gadu, skola tiek saukta par Stučkas bērnu mūzikas skolu. Sākotnēji skolā ir 3 nodaļas: klavieru, akordeona un pūšaminstrumentu.

1979. gadā  skolai tiek piešķirts novadnieka, komponista Pētera Barisona (attēlā) vārds.  Pirmie skolas direktori - Ruta  Ziemele, Ausma Morica.

Skolas darbība paplašinās. Skolas direktore Baiba Niedriņa un klarnetists Herberts Niedriņš ar savu neatlaidīgo darbu pierāda skolas svarīgumu, piedaloties valsts konkursos, jo tas ir laiks, kad par ārzemju braucieniem, konkursiem varēja tikai sapņot. 

Tiek atvērtas jaunas nodaļas - vokālā nodaļa, vijoles klase, kokles klase, kompozīcijas klase. Mirdza Blimberga kļūst par kokles spēles skolotāju un izcilu bērnu kora diriģenti. Viņas darbības laikā skola iegūst pašreizējās skolas telpas.

No 1999.gada skolu vada Lilita Dzilna un skolas mērķis ir veiksmīgs cilvēks dzīvei, kurš regulāri apgūst jauno, sadarbojas ar vecākiem, pilsētas pašvaldību un citām izglītības  iestādēm. Kolektīvs izveidojas radošs un draudzīgs. Šajos gados tiek uzturēti kontakti ar Vācijas, Francijas mūzikas skolu koriem, instrumentālajiem ansambļiem un solistiem. 

Direktore Daina Delvere (Laganovska) (no 2019.gada) vēlas redzēt skolu modernāku, apliecināt skolas lomu un nozīmīgumu novada, valsts mērogā.

Informācija par Pēteri Barisonu: pagātne un tagadne.

Skolas logo autors ir māksliniece Inese Dembovska.

P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas himna. Lilitas Dzilnas teksts, Gio Saules mūzika. Veltījums skolas 50 gadu jubilejai.


Apsveikums P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas 50 gadu jubilejā no Lailas Jembergas (ārste, biznesa trenere, personības izaugsmes trenere). Vairāku gadu garumā vadījusi skolas pedagogu apmācību "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu publiskās sadarbības un komunikācijas prasmes" un iemantojusi kolektīva cieņu un draudzību.

Apsveikums P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas 50 gadu jubilejā no Ingunas Grietiņas-Dārziņas. Inguna ir mūsu skolas absolvente, diriģente, Eiropas Latviešu apvienības kultūras padomes dalībniece un Latviešu biedrības Īrijā priekšsēdētāja.