Dokumentu pieņemšana jauno audzēkņu uzņemšanai notiek katru gadu maija pēdējā nedēļā un augusta pēdējā nedēļā. Šajā laikā bērns kārto iestājpārbaudījumu, kur pedagogi novērtē viņa prasmes (ritma izjūtu, atmiņa, dzirde), . Uzņemšana notiek uz vecāka/aizbildņa iesnieguma pamata.

Lai audzēknis saņemtu līdzfinansēju maksas atvieglojums. Iestājoties, jāaizpilda iesnieguma veidlapa par līdzfinansējuma maksas atbrīvojumiem. Vairāk informācijas par līdzfinansējuma maksas atbrīvošanu ŠEIT. Lai saņemtu atbrīvojumu no mācību maksas nepieciešams uzrādīt Goda ģimenes karti vai Izziņu par maznodrošinātas/trūcīgas ģimenes statusu.