Kontakti

Tālrunis: 

65122298   Direktore Daina Laganovska

65123909   Direktora vietniece Agnese Sprukte-Leitāne

E-pasts: muzikasskola@aizkraukle.lv
Adrese: Skolas iela 3, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101


Rekvizīti:

Saņēmējs: P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skola

Maksātājs: Aizkraukles novada pašvaldība

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Pašvaldības reģ. nr. 90000074812

Konts LV28 UNLA 0035 9001 3030 2

AS SEB banka, Kods UNLALV2XZiņojiet!

Jūs varat atsūtīt arī ziņu no mājaslapas. Lūdzam norādīt kontaktinformāciju, lai varam sniegt atbildi!