Skolas misija 

  Vieta audzēkņu muzikāli māksliniecisko spēju izkopšanai, radošuma pašizpausmei, lai veidotu un attīstītu. Latvijas galveno resursu – cilvēkkapitālu. Muzikāli izglītoti, uz vērtībām orientēti, radoši veiksmīgi audzēkņi – ikvienas sabiedrības un valsts bagātība, neatkarīgi no jomas, kurā tie darbojas.

Skolas vīzija

 Kvalitatīvām un kvantitatīvām pārmaiņām orientēta, laikmetīga  Mūzikas skola, kura nodrošina izglītojamajam motivētu un radošu mācīšanās vidi, sagatavo izglītojamo izglītības sekmīgai turpināšanai.