Pūšamo instrumentu programmā Mūzikas skolā jāmācās 8 gadus. Skola piedāvā audzēkņiem iespēju apgūt:

  • flautas spēli
  • saksofona spēli
  • trompetes spēli
  • trombona spēli

Papildus sava izvēlētā pūšamā instrumenta spēlēšanai, audzēkņi apgūst arī mūzikas teoriju, mūzikas literatūru un klavierspēli. Tā pat audzēkņiem ir  iespēja attīstīt saspēles mākslu, muzicējot kopā ar citiem pūtējiem kādā no kolektīvās muzicēšanas formām - duetā vai ansamblī. 


Ar 2024./2025.mācību gadu Izglītības programmas ilgums 8 gadi!

Pūšaminstrumentu spēli Mūzikas skolā pasniedz:


 Ziedonis Puķītis
 (saksofona, trompetes un trombona spēle)
 Gundega Ermiča (flautas spēle)