Piedāvātās izglītības programmas:

Taustiņinstrumentu spēle:

Stīgu instrumentu spēle:

Pūšamo instrumentu spēle:

  • flautas spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)
  • saksofona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)
  • trombona spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)
  • trompetes spēle (īstenošanas ilgums 6 gadi)

Vokālā mūzika – kora klase  (īstenošanas ilgums 8 gadi)


Visās izglītības programmās tiek apgūtas mūzikas teorētiskās disciplīnas.

Pabeidzot skolu, audzēkņi saņem mūzikas skolas beigšanas apliecību par apgūto izglītības programmu. Audzēkņiem ir iespēja iestāties un turpināt muzikālo izglītību.