Kora klasē  jāmācās 8 gadus. Šajā mācību programmā audzēkņa specialitāte ir dziedāšana. Audzēkņi apgūst solo dziedāšanu, mūzikas teoriju, mūzikas literatūru, klavierspēli, kora diriģēšanu, kā arī dzied skolas korī, duetos un ansambļos. Vistiešāk kora klase ir saistīta ar kora kā kolektīva darbību. Korī  audzēkņi attīsta balsi,  mācās daudzpusīgu kora repertuāru, apgūst skatuves kultūru, savstarpēju ieklausīšanos. Tā pat kora klases audzēkņi brauc uz Dziesmu svētkiem, piedalās dažādos mūzikas festivālos un koncertos. 


Kora klases pedagogi P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā:

Beāte Biele
(dziedāšana)
(nodaļas vadītāja)
Ilmārs Pumpurs
(dziedāšana)
(tradicionālo instrumentu ansamblis) 
Silva Upeniece
(1.-3.klašu koris) 
(4.-8.klašu koris)