P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola

Adrese: Skolas ielā 3, Aizkraukle, LV 5101
Iestādes vadītājs: Daina Laganovska
Kontaktinformācija: 29718627

Skola dibināta 1967. gadā. Novadnieka, komponista Pētera Barisona vārds tiek piešķirts 1979.gadā. Plašāku vēstures aprakstu iespējams izlasīt sadaļā Skolas vēsture.

P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skola ir Aizkraukles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura strādā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtām licencēm un apstiprinātām mācību  priekšmetu programmām.                                                                                                 

Piedāvātās izglītības programmas:
* klavierspēle
* akordeonspēle
* vijoļspēle
* pūšamo instrumentu spēle
* kokles spēle
* vokālā mūzika – kora klase
* teorētiskās disciplīnas