Konkurss mūzikas literatūrā un solfedžo
“Pēterim Barisonam 120”

NOLIKUMS

Mērķis: Paplašināt zināšanas par latviešu mūzikas literatūru, interesi par solfedžo un koncertpieredzi.

Uzdevumi: 1. Atzīmējot Pētera Barisona 120 gadu jubileju, aktualizēt komponista devumu latviešu mūzikas vēsturē. 2. Koncertpieredzes veidošana. 3. Latvijas kultūrvides iepazīšana. Staburags – Pētera Barisona dzimtā puse. 4. Radošums kā pašizpausme profesionālās ievirzes mūzikas skolā.

Norises laiks: 2024.gada 4.aprīlis

Dalībnieki: Daugavpils reģiona mūzikas skolu audzēkņi un uzaicinātie draugi no citām mūzikas skolām. Vecāko klašu audzēkņi, kas apgūst latviešu mūzikas literatūru.

KONKURSA REZULTĀTI

I. vieta Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai un P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skolai

II. vieta Pāvula Jurjāna mūzikas skolai un Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolai

III. vieta Pļaviņu Mūzikas skolai