Akordeona spēli skolā jāmācās 8 gadus.  Papildus akordeona spēlēšanai, audzēkņi apgūst arī mūzikas teoriju, mūzikas literatūru un klavierspēli. Liels ieguvums akordeonistiem ir iespēja attīstīt saspēles mākslu, muzicējot kopā ar citiem akordeonistiem kādā no kolektīvās muzicēšanas formām - akordeonistu duetā vai ansamblī. Mūsu akordeonisti uzstājas gan skolas, gan citos pasākumos. Ar panākumiem piedalās dažādos reģionālajos, valsts un starptautiska mēroga konkursos. 


Ar 2024./2025.mācību gadu Izglītības programmas ilgums 8 gadi!

Akordeona spēli P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā pasniedz:

  
 Natālija Juškeviča
(nodaļas vadītāja)
 Tatjana Sila