Kokles spēli skolā jāmācās 8 gadus.  Papildus kokles spēlēšanai, audzēkņi apgūst arī mūzikas teoriju, mūzikas literatūru kā arī klavierspēli.  Gandarījuma sajūtu par paveikto audzēkņi visvairāk sajūt, muzicējot koklētāju ansamblī (kolektīvā muzicēšana). Koklētāju ansamblis aktīvi darbojas skolas, pilsētas un kaimiņu novadu rīkotajos pasākumos. Tāpat piedalās valsts mēroga kokļu mūzikas koncertos un festivālos, Kokļu dienu festivālos Jūrmalā un festivālā "Gaismas ceļā”. Ar 2024./2025.mācību gadu Izglītības programmas ilgums 8 gadi!

Kokles spēli P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolā pasniedz:

   

Inese Ābola Daina Laganovska

Kokles klases biogrāfija 1973-2022


Kokles pedagoga Mirdzas Blimbergas atmiņas