Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 28.panta 4.punktu  mācību stundu ilgums pirms svētku dienās ir 30 minūtes.